Prywatność - Brander

Prywatność

Polityka prywatności

Korzystając z serwisu brander24.com przekazujecie nam Państwo część swoich danych osobowych. Poszanowanie Państwa prawa do prywatności jest dla nasz szczególnie ważne. Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana w celu przedstawienia jakie dane są gromadzone i w jakim celu są wykorzystywane.

Definicje

Ilekroć w tekście niniejszej Polityki Prywatności jest mowa o:

Gromadzone dane

W celu oferowaniu Państwu najwyższej jakości usług serwis gromadzi różnorodne informacje. Można je podzielić na dwie kategorie:

Bezpieczeństwo danych

Powierzone przez Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.), co gwarantuje zachowanie wymaganych środków bezpieczeństwa.

Możliwość zmiany i usunięcia danych

Administrator serwisu zapewniając realizację Państwa uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) umożliwia Państwu wgląd do treści swoich danych oraz prawo do ich zmiany lub usunięcia.

Postanowienia końcowe

W przypadku dokonania zmiany obowiązującej Polityki Prywatności zostaną one wprowadzone w jej treści prezentowanej powyżej.